Lista medijatora


UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu člana 3. Zakona o prenosu poslova medijacije na Udruženje medijatora („Službeni glasnik BiH“ br. 52/05)  Člana 5. Zakona o postupku medijacije (Službeni glasnik BiH, broj 37/04),  člana 2. i 4. Pravilnika o Listi medijatora („Službeni glasnik BiH“, br. 21/06), člana 20. Statuta, mijenja i dopunjava Listu medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini objavljenu u «Sl.glasniku BiH», broj: 62/07 i «Sl.glasniku Republike Srpske», broj:57/07, te na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini od 07.11.2009. godine, utvrdilo je i  o b j a v lj u j e

 

LISTU MEDIJATORA

- PREČIŠĆEN TEKST -

 

1. Džiho Nurudin, diplomirani pravnik, Sarajevo,
Antuna Hangija 126a, telefon: 061/161-060, 033/444- 408

2.  Lunić Teodor, diplomirani ekonomista, Doboj,
Vidovdanska 5/50, telefon: 065/516-098, telrfon/faks 053/241-677, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3.  Defterdarević Senad, doktor pravnih nauka, Mostar,
Fra Franje Miličevića 15, telefon: 061/209 420,  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4.  Muratović Hamdija, dipl.oec i dipl.iur, Gračanica,
Hazima Vikala 2, telefon: 035/702-189, 061/739-031, 062/415-988 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5.  Bećirović Esad, diplomirani pravnik, Doboj Istok,
Klokotnica bb, telefon: 035/720-135, 061/644-622, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6.  Pejić Rado, diplomirani pravnik, Tuzla,
Turalibegova 59-I/3, telefon: 035/277-048, 063/996-297, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

7. Vukoja Milan, diplomirani pravnik, Mostar,
Kneza Branimira 6, telefon: 036/326-654, 063/382-925, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

8. Davidović Dragan, diplomirani pravnik, Gacko,

Kraljice Jelene 11, telefon: 065/665-118, faks: 059/472-085, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

9. Gavrić Smiljka, diplomirani ekonomista, Sarajevo,

Alekse Šantića 1, telefon:  063/264-229, 033/203-271, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

10. Zvijerac Ilija, diplomirani pravnik, Zavidovići,

Matije Gupca 45, telefon: 032/870-483

11. Sušac Zdenka, diplomirani pravnik, Mostar,

Blajburških žrtava bb, telefon: 063/431-033, 036/313-370, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

12. Baraković Dosta, diplomirani ekonomista, Gradiška,

Vidovdanska 69, telefon: 065/ 377-377

13. Šiljegović Marinko, službenik, Banja Luka,

Aleja Svetog Save 58, telefon: 065/443-065, 051/215-846, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

14. Stajić Ljiljana, advokat, stečajni upravnik, Banja Luka,

Nikole Tesle 1, telefon: 065/613-577, 051/215-901, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

15. Sokolić Ljiljana, diplomirani pravnik, Banja Luka,

Srđe Zlopogleđe 49, telefon: 065/652-854, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

16. Bulatović Kremenović Zora, advokat, stečajni upravnik, Banja Luka,

Ravnogorska 10, telefon: 065/797-371, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

17. Mehić Jusufbašić Ilma, diplomirani pravnik, Sarajevo,

Trg nezavisnosti 7, telefon: 061/248-096, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

18. Jarić Mirza, diplomirani ekonomista, Zenica,

Sarajevska 57, telefon: 061/130-860, 032/402-990, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

19. Bijelonić Petrović Novka, diplomirani pravnik, Prnjavor,

Trg srpskih boraca 16, telefon: 065/661-926, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

20. Galić Franjo, diplomirani inžinjer metalurgije, Žepče,

Orahovica 83, telefon: 032/882-836, 063/315-288, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

21. Gatarić Vojislavka, diplomirani pravnik, Prnjavor,

Gornji štrpci bb, telefon: 065/499-909, 051/669-119, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

22. Mr.Nikodinović Orleanka, diplomirani pravnik, Banja Luka,

Kozarska 61, telefon: 065/633-454, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

23. Mandarić Častimir, odvjetnik, Mostar,

Mile Budaka 102, telefon: 036/315-905, 063/316-802, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

24. Prašljivić Suad, diplomirani mašinski inžinjer, Sarajevo,

Telirevića 14, telefon: 033/238-532, 062/342-655, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

25. Mikulić Mara, diplomirani pravnik, Ljubuški,

Humac I, telefon: 039/831-027, telefon: 063/439-301, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

26. Savić Rajka, diplomirani pravnik Banja Luka,

Kralja Petra I Karađorđevića 99, telefon: 051/ 218-406, faks 051/216-855 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

27. Radovanac Nela, diplomirani defektolog, Banja Luka,

ul.Zdravka Dejanovića 57, telefon: 065/451-460, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

28. Vukelić Milenko, diplomirani pravnik, Banja Luka,

Kralja Alfonsa XIII 4, telefon: 065/580-300, 051/225-470, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

29. Vidić Vlado, diplomirani pravnik, Prnjavor,

Trg srpskih boraca b.b, 065/497-825, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

30. Gajić Milica, diplomirani pravnik, Banja Luka,

Slobodana Jovanovića 36, telefon: 065/526-576, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

31. Kovačević Slobodanka, diplomirani pravnik, Banja Luka,

Majke Jevrosime 4, telefon: 063/991-201

32. Čaković Esad, diplomirani pravnik i profesor, Vogošća

Kobilja glava 11, telefon: 061/722-341, 033/458-218

33. Šimunović Božo, diplomirani pravnik, Čapljina

Vinogradska 22, telefon: 063/363-457, 036/805-345

34. Kapetanović Nedžad, diplomirani pravnik, Sarajevo

Porodice Ribar 91, telefon: 061/482-736, 033/291-162, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

35. Sunulahpašić Asim, diplomirani ekonomista, Busovača

Zagrebačka bb, telefon: 062/733-313, 030/593-142, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

36. Škapur Azra, diplomirani ekonomista, Tešanj

Krndija TKB 4/6, telefon: 061/796-196, 032/666-621,032/666-804, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

37. Škapur Hazim, diplomirani ekonomista, Tešanj

Krndija TKB 4/6, telefon: 061/152-959, 032/666-621,032/666-804, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

38. Godinjak Fuad, diplomirani pravnik, Sarajevo

Dž. Bijedića 174-a, tel: 061/610-720, 033/656-416, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

39. Dizdarević Mirsada, diplomirani pravnik, Tuzla

Mushina Rizvića 4, tel: 061/735-608, 035/254-172, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

40. Imamović Stana, diplomirani pravnik, Travnik

Čabruša 2/6, telefon: 061/154-480, 030/511-740, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

41. Hatičić Salko, profesor, Tuzla

Đure Đakovića 19, telefon: 066/743-599, 035/229-611

42. Alić Denis, advokat, Sarajevo

Braće Begića 3, telefon: 062/874-771, 033/223-438, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

43. Ćatović Kasema, diplomirani pravnik, Sarajevo

A.B. Šimića 27, telefon: 061/487-302, 033/645-870, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

44. Mešić Amir, diplomirani pravnik, Tuzla

M.Tita 89, telefon: 061/280-156, 035/278-623, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

45. Imamović Elma, diplomirani psiholog, Sarajevo

Bosanska 3, telefon: 061/201-845, 033/465-102, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

46. Kalember Dušan, diplomirani pravnik, Sarajevo

Avde Hume 15, telefon: 061/862-299, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

47. Avdagić Amir, diplomirani kriminalist, Tuzla

Goste Lazarevića 118, telefon: 062/836-777, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

48. Gazibegović Sead, diplomirani matematičar, Gračanica

Braće Alića 7, telefon: 035/702-537, 064/449-0577, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

49. Dragojević Petar, diplomirani ekonomista, Srbac

11. novembar 9, telefon: 051/740-511, 065/298-655, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

50. Stojić Mirko, diplomirani pravnik, Modriča

Ilije Garašanina 16, telefon: 051/308-623, 065/549-432, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

51. Malešević Nevenka, diplomirani pravnik, Mrkonjić Grad

Nikole Tesle, 5/8, telefon: 050/212-498, 065/927-465, faks: 050/220-955,   email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

52. Zvrko Husein, dr.sc. profesor kulture komuniciranja, Sarajevo

Olovska 125, tel:061/182-377,033/293-122,faks:033/452-186, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

53. Begičević Milena, diplomirani pravnik, Zenica

Crkvice 57, telefon: 061/892-040, 032/247-299, faks: 032/405-534, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

54. Vukić Branka, profesor  likovnih umjetnosti, Sarajevo

A.Šaćirbegović 90, telefon: 061/201-195, 033/471-307, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

55. Abdulahagić Azra, prof. engleskog jezika i književnosti, Sarajevo

Brčanska 17/XVI, telefon: 062/965-816, 033/524-407, faks: 033/561-134, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

56. Musa Milka, diplomirani pravnik, Mostar

Kralja Tomislava 19, tel:063/482-513,036/310-499,faks:036/314-891, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

57. Čorda Amra, diplomirani pravnik, Sarajevo

M.Ćazima Ćatića 18, tel:061/977-099,033/208-674, e: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

58. Kuduzović Mirela, diplomirani pravnik, Lukavac

Kuduzovići bb, tel:061/390-849,035/556-222,fax:035/254-172, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

59. Atlić Sadika, diplomirani ekonomista, Tuzla

Muhsina Rizvića 6, tel:061/142-128, 035/257-198, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

60. Bandović Sanjin, diplomirani pravnik, Živinice

Prva ulica 55, telefon: 035/773-681, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

61.Bulatović Slobodan, advokat, Banja Luka

Ravnogorska 10, telefon: 065/435-646, 051/312-505 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

62. Salić Dragan, diplomirani ekonomista, Banja Luka

Srpskih pilota 1, telefon: 051/218-005, 065/512-187, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

63. Ćosićkić Enver, diplomirani pravnik, Tuzla

Gruje Novakovića 19/3, tel: 035/253-015, 061/150-880, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

64. Salić Evelina, diplomirani pravnik, Banja Luka

Srpskih pilota 1, telefon: 051/215-852, 065/644-136, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

65. Jurišić Nevenka, profesor političkih nauka, Prijedor

Pećani B1 stan 66, telefon: 052/216-561, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

66. Mačkić Ljiljana, profesor, Banja Luka

Njegoševa 7, telefon: 051/349-350, 065/512-500, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

67. Kolar Mijatović Branka, diplomirani pravnik, Banja Luka

Sime Šolaje 17/3, telefon: 051/303-180, 065/624-061, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

68. Đurđević Milorad, diplomirani pravnik, Derventa

Vlade Šuputa 55, telefon: 053/333-894, 065/694-208, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

69. Zivlak Milorad, mr. državnopravnih nauka, Brčko

Desanke Maksimović 6, tel: 049/234-880, 065/808-112, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

70. Selimović Muharem, doktor pravnih nauka, Srebrenik

Teritorijalne odbrane „92“, VII/1/3, 035/645-876, 061/133-705,  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

71. Pašalić Azra, dr medicine, Prijedor,

Rade Končara 22, telefon: 065/304-750, 065/905-520, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

72. Karić Ifeta, diplomirani pravnik, Doboj Istok

Brijesnica Mala, telefon: 035/722-845, 062/312-737, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

73. Makarić Vladimir, diplomirani ekonomista, Laktaši

Kozarska 5, telefon: 065/717-190, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

74. Dorontić Nikola, diplomirani socijalni pedagog, Banja Luka

Sime Miljuša bb, telefon: 051/439-265, 065/610-648, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

75. Pranjić Stjepo, dr. iur. sci., Mostar

Kralja Petra Krešimira IV bb/3, telefon: 033/251-406, 063-286-918, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

76. Mehmedalić Naida, diplomirani pravnik, Sarajevo

Jovana Bijelića 1, telefon:  062/103-681, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77. Prnjavorac Azur, advokat, Tuzla

Musala 5, telefon: 035/270-042, 061/633-539, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

78. Bjelić Jasmin, diplomirani pravnik, Srebrenik

Mehmeda Spahe 31, telefon: 035/644-598, 061/889-541, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

79. Bajramović Mirnesa, diplomirani pravnik, Sarajevo

Olimpijska 33, telefon: 033/456-986, 061/483-966, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

80. Šain Josip, diplomirani mašinski inženjer, Zenica

Kranjčevićeva 8b, telefon: 032/449-249, 062/362-892, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

81. Marić Slavko, diplomirani sociolog, Zenica

Lukovo Polje 92, telefon: 032/402-869, 061/905-002, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

82. Kadunić Alma, diplomirana ekonomistica, Sarajevo

Dr. Fetaha Bećirbegovića 1/5, telefon: 033/282-237, 061/512-806, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

83. Matić Vanja, bakalaureat međunarodni odnosi, Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 98, tel:033/495-900, 061/131-594, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

84. Ulemić-Hadžiabdić Dženana, diplomirani ing. arhitekture, Sarajevo

Porodice Ribar 87, telefon: 033/250-664, 061/172-243, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

85. Begić Selma, magistar islamske civilizacije, dipl.ing.arhitekture, Sarajevo

Alekse Šantića 5, telefon: 033/445-466, 061/139-233, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

86. Pejić Vjekoslav, diplomirani pravnik, Tuzla

Turalibegova 59-I/3, telefon: 035/277-048, 061/857-339, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

87. Terzić Semir, profesor, Travnik

Donja čaršija g/4, telefon: 030/518-374, 061/109-367, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

88. Hadžimusić Mensur, diplomirani pravnik, Sarajevo

Vrazova 3, telefon: 033/445-261, 061/181-959, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

89. Ćosić Halida, diplomirani pravnik, Sarajevo

Žrtava fašizma 13, telefon: 061/689-057, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

90. Mulić Lejla, diplomirani ekonomista, Sarajevo

Behdžeta Mutevelića 99, telefon: 033/466-380, 061/202-411, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

91. Žujo Vahida, doc.dr., diplomirani inžinjer građevine, Mostar

Gojka Vukovića 54a, telefon: 036/578-377, 061/148-969, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

92. Šan Taner, diplomirani inžinjer građevine, Sarajevo

M.Efendije Pandže 387/4, telefon: 033/214-157, 061/256-535, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

93. Ivetić Jadranka, diplomirani inžinjer građevine, Banja Luka

Bul. Vojvode Živojina Mišića 1, tel:051-306-676, 065/768-130,   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

94. Kerezović Milijana, diplomirani pravnik, Banja Luka

Bul. Desanke Maksimović bb, telefon: 061/837-006, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

95. Dizdarević Faruk, diplomirani inžinjer građevine, Sarajevo

Zmaja od Bosne 80, telefon: 033/654-856, 061/914-253, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

96. Fočo Kenan, diplomirani inžinjer građevine, Sarajevo

Edhema Mulabdića 9, telefon: 033/571-040, 061/204-993, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

97. Ravlić Siniša, magistar prava, Brčko

Meše Selimovića 16, telefon: 049/218-658, 065/954-992, faks: 049/216-110,  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

98. Spasojević Senka, profesor razredne nastave, Prijedor

Kralja Petra I Oslobodioca bb, telefon: 052/234-805, 065/549-853, faks: 052/212-054 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

99. Delić Sanela, diplomirani pravnik, Bihać

Ćehajića Mahala 12, tel: 037/314-250, 061/718-606,faks:037/314-250, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

100. Konjević Milica, diplomirani ekonomista, Prijedor

Vožda Karađorđa 13/16, telefon: 052/213-000, 065/725-595, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

101. Stajić Dražen, menadžer bankarstva, finansija i trgovine, Banja Luka

Radoja Domanovića 14, telefon: 065/717-787, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

102. Živanović Aleksandar, diplomirani novinar, Banja Luka

Save Ljuboje 38, telefon: 051/436-955, 065/640-161, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

103. Herbez Marina, diplomirani pravnik, Trebinje

Srpska 19, telefon: 059/261-020, 065/017-717, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

104. Bjelić Amela, diplomirani pravnik, Srebrenik

Mehmeda Spahe 31, telefon: 035/644-598, 061/424-933, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

105. Jovanović Aleksandra, bakaleurat socijalnog rada, Istočno Sarajevo

Spasovdanska 13, telefon: 065/912-115, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

106. Dizdarević Renea, diplomirani pravnik, Sarajevo

Hamdije Čemerlića 27, telefon: 061/210-554, 070/233-411,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

107. Novo Adnan, magistar pravnih nauka, advokat, Sarajevo

Ferhadija 17, telefon: 061/564-582, 033/216-731, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

108. Zulkić Armin, diplomirani pravnik, Sarajevo

Humska 135, telefon: 061/142-946,033/618-116, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

109. Aganović Elzana, diplomirani pravnik, Sarajevo

Alipašina 21, telefon: 061/909-009, 033/569-139, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

110. Kadrić Muvedeta, diplomirani pravnik, Breza

Mustafe Keškića 64, tel: 061/785-795,033/569-131, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

111. Selimović Sead, diplomirani pravnik, Sarajevo

Antuna Hangija 13/1, telefon: 062/342-477

112. Filipović Adam, diplomirani pravnik, odvjetnik, Orašje

Ulica 3 br. 55, telefon: 063/342-599,031/714-210, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

113. Mrako Aida, diplomirano socijalni pedagog, Sarajevo

Prijedorska 31, telefon: 061/383-957, 032/403-996, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

114. Pirolić Maja, profesor francuskog jezika i književnosti, Sarajevo

Brčanska 11, telefon: 063/512-512, 033/645-183, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

115. Marjanović Biljana, diplomirani pravnik, Banja Luka

Srđe Zlopogleđe 27, telefon: 051/466-935, 065/566-087, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

116. Kovačić Alma, diplomirani psiholog, Bihać

501. Slavne brdske  brigade br. 4, telefon: 061/260-738, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

117. Tatlić Dušanka, diplomirani psiholog, Bihać

Alije Isakovića 2, telefon: 037/226-602, 061/997-791, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

118.Osmanagić Izolda, doktor nauka, Bihać

Harmani H 15, telefon: 066/909-539, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

119. Dragoljević Sanja, diplomirani psiholog, Prijedor

Kralja Aleksandra 16, telefon: 065/793-900, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

120. Nikolić Mihajlo, profesor narodne odbrane, Ugljevik

Svetog Save 13 D, telefon: 055/774-343, 065/643-218, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

121. Matijević Dejan, diplomirani psiholog, Banja Luka

Bilećka bb, telefon: 065/491-168, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

122. Bjelovuk Miron, diplomirani pravnik, Gradiška

Miće Danilovića 3, telefon: 051/840-602, 065/673-285, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

123. Balaban Vesna, dipl.menadžer specijalista poslovne ekonomije, Banja Luka

Debeljaci 28, telefon: 051/424-154, 065/935-387, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

124. Ćetković Jelena, diplomirani ekonomista, Banja Luka

Beogradska 11, telefon: 051/217-443, 066/838-555, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

125. Pubović Dževahira, diplomirani pravnik, Fojnica

Husni ef. Numanagića 27, telefon: 030/831-019, 061/173-659, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

126. Vrbić Drago, magistar inženjer drvne industrije, Zavidovići

Biljačić bb, telefon: 032/866-687, 062/344-835, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

127. Hamzanija Amra, diplomirani ekonomista, Sarajevo

Mjedenica 11, telefon: 070/242-429, 063/264-025, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

128. Jabandžić Seada, diplomirani pravnik, Zenica

Crkvice 25 A, telefon: 032/401-071, 061/230-066, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

129. Delalić Tarik, diplomirani pravnik, Tuzla

Novo Naselje 83, telefon: 035/267-261, 061/949-617, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

130. Pečenković-Jovičić Dragica, dipl.socijalni radnik, Sarajevo

Ferhadija 35, telefon: 033/237-302, 061/740-358, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

131. Avdić-Cvetković Sabina, diplomirani pravnik, Sarajevo

Kemala Kapetanovića 15, telefon: 033/974-285, 061/808-179, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

132. Leko Elbisa, diplomirani pravnik, Sarajevo

Emira Bogunića 16, telefon: 033/625-622, 061/724-406, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

133. Kadić Emira, diplomirani ekonomista, Bihać

Alije Đerzeleza 15, telefon: 037/223-620,  062/142-366, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

134. Kordić Boris, diplomirani pravnik, Mostar

K.Zvonimira 22, telefon: 036/316-802, 062/332-528, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

135. Arnaut Lejla, diplomirani pravnik, Sarajevo

Prvomajska 49, telefon: 033/265-296, 061/845-214, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

136. Mujkić Suljić Amra, diplomirani pravnik, Tuzla

Izeta Sarajlića 56, telefon: 035/225-261, 061/417-831, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

137. Bradić Senada, doktor stomatologije, Sarajevo

Alipašina 8/V, telefon: 033/259-451, 061/211-310, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

138. Avdić Nedžada, diplomirani pravnik, Tuzla

Rudarska 49, telefon: 035/281-462, 061/854-900, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

139. Dr.Fejzić Semir, doktor tehničkih nauka, Tuzla

Zlokovac Ca8, telefon: 035/282-296, 062/287-287, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

140. Prnjavorac Amir, diplomirani kriminalist, Tešanj

Skendera Kulenovića bb, telefon: 070/231-168, 061/455-201, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

141. Mekić Đenana, diplomirani socijalni radnik, Sarajevo

Kolodvorska 13, telefon: 033/616-542, 061/509-576, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

142. Ahmetašević Selvedin, diplomirani pravnik, Cazin

Rošići 110, Pećigrad, telefon:037/540-130, 062/070-118, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

143. Zovko Marija, odvjetnik, Mostar

Akad. Ivana Zovke 12, telefon:036/321-291, 063/314-919, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

144. Bjelobrk Dino, diplomirani ekonomista, Banja Luka

Banović Strahinje 12, telefon: 051/464-814, 065/421-895, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

145. Marić Silvana, dipl. ing. građevine, Sarajevo

Josipa Štadlera 6, telefon: 033/201-764, 061/191-744, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

146. Dlakić Fahrudin,  diplomirani pravnik, Visoko

Prijeko br. 8, telefon: 061/787-959, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

147. Humo Zumreta,  magistar socijalnog rada, Mostar

Bišćevića 12, telefon: 036/550-676, 061/536-111, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

148. Vujović Žarko,  diplomirani pravnik, Tuzla

Albina Herljevića33/236,telefon:035/287-896,061/159-486,email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

149. Bajić Edis,  diplomirani pravnik, Tuzla

Franje Markovića 16, telefon:070/234-618, 061/282-600, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

150. Lipovača Almir, diplomirani ekonomista, Bihać

Nerkeza Smailagića 52, telefon:070/230-731, 061/486-565, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

151. Hećimović Adis, diplomirani pravnik, Sarajevo

Trg grada Prato 20, telefon: 061/758-915, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

152. Mehinović Amelija, diplomirani pravnik, Tešanj

Trg A. Izetbegovića bb,telefon:032/652-796,061/824-171,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

153. Lihić Haris, diplomirani pravnik, Sarajevo

Vitomira Lukića 6, telefon: 061/901-790, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

154. Mehinović Adis, diplomirani pravnik, Tešanj

Trg A.Izetbegovića bb, telefon: 032/652-796, 061/999-282, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

155. Oruč Melika, diplomirani pravnik, Visoko

Kralja Tvrtka 61, telefon: 062/168-616, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

156. Didak Velimir, diplomirani ekonomista, mag.oec, Vitez

Petra Svačića 82, telefon: 030/717-203, 063/658-444, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

157. Miljković Emina, bachelor prava, Velika Kladuša

Ibrahima Mržljaka 42, telefon: 062/383-263, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

158. Stjepanović Miladin, diplomirani pravnik, Bijeljina

Obrijež br.80, telefon: 055/211-659,065/957-160, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

159. Dabić Branislav, diplomirani pravnik, Banjaluka

Trive Amelice 33, telefon: 051/313-120,065/788-601, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

160. Stojnić Darko, master prava, Banjaluka

Karanovića 32,telefon:065/595-575,e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

161. Matijaš Snežana, diplomirani ekonomista, Prijedor

P.M.Nenadića F 1/2, telefon: 052/241-390, 065/868-887, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

162. Jakupović Senka-Senija, penzioner, Sanski Most

Stanična 3, telefon: 061/980-213. e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

163. Marić Murisa, diplomirani ekonomista, Prijedor

Meše Selimovića G 1, telefon: 065/603-030, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

164. Vehabović Mejra, bachelor socijalnog rada, Doboj Istok

Klokotnica bb, telefon: 061/563-975, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

165. Rajlić Mira, diplomirani pravnik, Novi Grad

Poljavnice 299, telefon:065/899-546, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sarajevo, 10.05.2017. godine

Predsjednica Udruženja
Mr. Orleanka Nikodinović