Kako postati medijator

  Početna/Medijacija/Kako postati medijator
 
Zakonski uslovi
 
Prema Zakonu o postupku medijacije Bosne i Hercegovine uslovi da postanete medijator su sljedeći:
1. Opšti uslovi za zapošljavanje
2. Visoka stručna sprema
3. Završena obuka o medijaciji prema programu Udruženja ili prema drugom programu obuke koji priznaje Udruženje
4. Upis u registar medijatora koji vodi Udruženje.

Progam obuke za medijatora
 
Program obuke za medijatora ukupno traje sedam dana odnosno 56 sati. Obuka je podijeljena u dva dijela:
1. "Medijacija 1 - Obuka za medijatore" u trajanju od pet dana (40 sati)
2. "Medijacija 2 - Pripremiti se za vođenje medijacije" u trajanju od dva dana (18 sati).

Medijator je dužan u toku kalendarske godine pohaðati najmanje dva dana stručne obuke, koju organizuje Udruženje. Više informacija o programima obuke možete pronaći u dijelu USLUGE i u Pravilniku o programu obuke za medijatore koji je dostupan u dijelu MEDIJACIJA / Zakoni i pravilnici.

Prijava za upis u registar

Ako ispunjavate navedene zakonske uslove i završili ste oba programa obuke ili imate potvrdu Udruženja o priznavanju programa obuke druge organizacije, i čredovan ste član Udruženja medijatora u BiH, možete se prijaviti za upis u Registar medijatora.
Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini objavilo je 14. novembra 2006. godine trajni poziv za upis. Uz popunjen Zahtjev za upis u registar medijatora (preuzmite Zahtjev za upis u registar, PDF format), kandidati treba da podnesu sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu BiH,
- kratku biografiju i 2 fotografije,
- diplomu o završenom fakultetu ili ovjerenu fotokopiju,
- certifikate o završenoj obuci o medijaciji ili ovjerene fotokopije,
- uvjerenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak,
- dokaz o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Zahtjev za upis sa pratećom dokumentacijom se podnosi kancelarijama Udruženja u Sarajevu i Banjoj Luci poštom ili neposredno.

Intervju

Prije odlučivanja o zahtjevu za upis u registar sa prijavljenim kandidatom će se obaviti intervju o poznavanju Zakona o postupku medijacije, Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora, pravilnika o medijaciji i Statuta Udruženja. Upravni odbor će nakon obavljenog intervjua donijeti Rješenje o upisu u registar.

Upisnina

Odlukom Upravnog odbora Udruženja medijatora u BiH od 27.02.2006. godine utvrđena je visina upisnine u Registar medijatora u iznosu od 700 KM.

Potpisivanje svečane izjave

Upis u Registar ce se izvršiti na dan kada je utvrdena pravosnažnost rješenja o upisu u Registar i nakon potpisivanja svečane izjave medijatora, koja se potpisuje pred predsjednikom Udruženja.